Prateći trendove evropskih sajmova turizma, Turistička Prizma je odlučila da pokrene “Workshop Turističke Prizme” u saradnji sa Novosadskim Sajmom ( Novosadski Sajam ). “Workshop Turističke Prizme” je jednodnevni, poslovni događaj prilagođen potrebama turističke industrije zemalja Zapadnog Balkana (zemlje bivše Jugoslavije ). Osnovni cilj Workshop-a je da se intenzivira saradnja između turističkih industrija u regionu i da se pruži prilika za promovisanje postojećeg, kao i pravljenje pogodne atmosfere za budući razvoj, i stvaranje novih proizvoda i usluga.

Galerija

WTP Sajam Turizma