O Nagradi

Naša kompanija, svake godine dodeljuje nagradu “TURISTIČKA PRIZMA” koja se dodeljuje za novi kvalitet u turizmu ( od 1998. god. ), kompanijama koje su dale značajan doprinos razvoju turizma na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Od samog početka, cilj je bio da se podigne nivo kvaliteta turističkih usluga, kao i podsticanje inovativnih poduhvata u ovoj oblasti. Blisko sarađujemo sa turističkim novinarima iz zemalja regiona radi nagrađivanja onih kompanija koje zaista to i zaslužuju. Nagrade se dodeljuju kompanijama iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Hrvatske. 

Dobitnici nagrada za 2014. godinu

dobitnik_1
dobitnik_2
dobitnik_3
dobitnik_4
dobitnik_5
dobitnik_6
dobitnik_7
dobitnik_8
dobitnik_9
dobitnik_10
dobitnik_11
dobitnik_12
dobitnik_13
dobitnik_14
dobitnik_14
dobitnik_15