Kompanija Turistička Prizma iz Novog Sada (Srbija), kao firma specijalizovana u oblasti marketinga i konsaltinga za turističku industriju, pokrenula je 1996. godine godišnjak “Turistička Prizma”. U početku, časopis je promovisao turizam Srbije , Crne Gore i Bosne i Hercegovine, ali su se vremenom aktivnosti proširile na ceo region bivše Jugoslavije, uključujući i u Sloveniju, Hrvatsku i Makedoniju.

Dve godine kasnije, kompanija je pokrenula još jedan godišnjak – “Berza Turističke Prizme”. U isto vreme, kompanija je organizovala prvi B2B sajam turizma “Berza Turističke Prizme” u Novom Sadu (Srbija).
Turistička Prizma je nastavla da se dalje razvija tokom godina, uvek imajući u fokusu potrebe svojih klijenata, a danas predstavlja specifičan sistem koji pruža podršku razvoju turizma regiona kroz medije, obimne marketinške aktivnosti i konsultantske usluge.

– B2B Sajam turizma “Berza Turističke Prizme” , Novi Sad , Srbija
– B2B Sajam turizma “Tour – Ex – Yu” , Ex Yu region
– Workshop Turističke Prizme
– Časopis “Turistička Prizma”
– Časopis “Berza Turističke Prizme”
– Radio emisija “Turistička Prizma”
– Konsalting