Winter Events & Spa Travel Market je specijalizovani međunarodni poslovni (B2B) sajam posvećen zimskoj sezoni, wellness i spa turizmu i dalekim putovanjima. Prethodno Prvobitno kao „Berza Turističke Prizme“ događaj se održava neprekidno od 1998. godine. Sa oko 100 izlagača i suizlagača iz 6 zemalja Zapadnog Balkana, ali i ostalih Balkanskih zemalja, postao je jedan od od navažnijih turističkih događaja, kao i najveći poslovni (B2B) sajam turizma u Srbiji i regionu.

U 2014. sajam menja svoj fokus i ime u Winter & Spa Travel Market (WSTM). WSTM je poslvni događaj namenjen hotelima i drugim smeštajnim objektima, ski centrima, banjskim centrima, turističkim organizacijama, tour-operatorima i turističkim agencijama, proizvođačima i distributerime opreme kao i svi drugim kompanijama koje posluju sa segmentima zimskog turizma, wellness i spa turizma i dalekih putovanja. Događaj ima za cilj uspostavljanje bolje saradnje medju turističkim privredama zemalja Zapadnog Balkana, unutar regiona ali i sa zemljama EU, i naročito podunavskim zemljama. Uz poslovne susrete, događaj se sastoji o od serije seminara i radionica. Takođe, drui dan događaja je otvoren za građanstvo čime se pruža mogućnost izlagačima da se predstave krajnjim korisnicima.

Više od 100 lokalnih i nacionalnih medija, uključujući TV, radio, štampane i on-line medije, izveštavaju o događaju pružajući dodatne mogućnosti medijske eksponiranosti izlagača.