Nakon iskustva sa “Berzom Turističke Prizme”, kompanija je počela da organizuje B2B sajam “Tour – Ex – Yu” . Od samog početka, 2003. godine, sajam je počeo da raste i ubrzo je dostigao veličinu i uticaj “Berze Turističke Prizme”. Specifičnost “Tour – Ex – Yu” sajma se ogleda u tome što se organizuje svake godine na drugom mestu, u nekoj od zemalja bivše Jugoslavije ( Srbija, Makedonija, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Slovenija) odakle je Sajam i dobio svoj naziv. Poslednjih nekoliko godina, TEY organizujemo u saradnji sa našim partnerom u Hrvtaskoj – poslovnom turističkom berzom “PUT”. 

Galerija Fotografija

MedTravel 2015